web
analytics

Skilsmissepapirer

sep 20, 2014

På denne siden viser vi deg hvilke «skilsmissepapirer» du trenger. Du finner også nedlastbare skjemaer til offisielle maler du kan bruke for å fylle ut og sende til Fylkesmannen når du begjærer separasjon eller skilsmisse.

Skilsmissepapirer – hvor skal man begynne?

skilsmissepapirerMange av henvendelsene til våre skilsmisseadvokater begynner med spørsmål om hvilke papirer som skal på plass for å starte papirmøllen frem mot endelig skilsmisse.

Er du usikker på hva som menes med separasjonssøknad, meklingsattest og andre skilsmissepapirer? Leter du etter maler du kan laste ned, eller informasjon om hvor skilsmissepapirene skal sendes?

Nedenfor finner du en oversikt over reglene og lenker til de skilsmissepapirene du vil trenge.

Noen ord før vi begynner: Det er ikke én standard prosess for alle skilsmisser!

Når vi skal gi deg oversikt over hvilke skjemaer som må fylles ut og sendes inn får du får skilsmisse, er det et problem som umiddelbart dukker opp. Det er nemlig forskjellige krav til dokumentasjon og mekling avhengig av

– Har partene bodd fra hverandre mer enn et år?

– Har ektefellene felles barn som er yngre enn 16 år?

– Foreligger et alvorlige forhold, som trusler, overgrep eller lignende?

Den vanligste veien frem til skilsmisse

Vi begynner med å se på den vanligste situasjonen, nemlig der ektefellene bor sammen og har mindreårige barn når den ene eller begge bestemmer at de vil avslutte ekteskapet.

TRINN 1 – SEPARASJON

Etter ekteskapsloven § 20 er det fritt frem for hver av ektefellene å be om skilsmisse. Lovteksten lyder som følger: «En ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon.»

Det er altså ikke slik at begge må vær enige om å skilles, eller at det må foreligge en konkret «saklig grunn» for å kunne avslutte ekteskapet. Det holder at den ene av ektefellene «ikke finner å kunne fortsette samlivet»

Dersom ektefellene har barn som er under 16 år, må det foretas mekling før separasjonssøknaden kan sendes inn. Formålet med meklingen er at paret skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, hvor barnet elle barna skal bo fast og hvilke samværsordninger som skal gjelde. Det er viktig å merke seg at denne meklingen er obligatorisk selv om partene er enige om
 en ordning for barnet/barna. De fleste meklinger skjer ved familievernkontorene i kommunen.

  • Følgende instanser har mulighet til å gjennomføre mekling:
  • familievern- og familievernrådgivningskontor
  • enkelte prester
  • ansatte i helse- og sosialsektoren
  • pedagogisk- psykologisk tjenestekontor
  • advokater

Dokumentasjon for gjennomført mekling får partene fra mekleren, i form av en meklingsattest. Meklingsattesten er gyldig i 6 måneder, det vil si at separasjonssøknaden må sendes innen 6 måneder fra meklingen fant sted. Meklingsattesten kan også brukes som dokumentasjon dersom det blir en rettslig foreldretvist knyttet til barnefordeling.

Last ned skjema for søknad om separasjon her: Skjema for søknad om separasjon – word-format

TRINN 2 – Søknad om skilsmisse

Etter å ha sendt søknad om separasjon som beskrevet i trinn 1, vil ektefellene få tilsendt separasjonsbevilling.

Skilsmissesøknaden kan sendes til Fylkesmannen når ektefellene har vært separert i 1 år, eller har bodde fra hverandre 2 år.

Det er et vilkår at ektefellene ikke har gjennomtatt samlivet i perioden.

Last ned skjema for søknad om skilsmisse her: Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (skjema q-171b)

Lovens regler om separasjon og skilsmisse

Under har vi samlet de viktigste lovbestemmelsene om separasjon og skilsmisse

Ekteskapsloven § 20 – reglene om separasjon

En ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon.

En separasjon blir uten rettsvirkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, har likevel ikke denne virkningen.

§ 21. Skilsmisse etter separasjon.

Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse når de har vært separert i minst ett år.

§ 22. Skilsmisse etter samlivsbrudd

Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år.

Les også disse artiklene:

Slik gjennomføres skilsmisseprosessen – fra separasjon til skilsmisse

Skilsmisseguiden – deling av formue og gjeld ved skilsmisse.