web
analytics

Skilsmisseadvokat: advokat som har spesialisert seg på det økonomiske oppgjøret etter skilsmisse.

Skilsmisseadvokater er også spesialisert på barnefordeling.

Hvorfor bruke skilsmisseadvokat?

Mange kvier seg for å gå til en skilsmisseadvokat, og er redd for at dette kan eskalere konflikten – eller rett og slett bli voldsomt kostbart.

Det er et faktum at omfattende skilsmissesaker med høyt konfliktnivå er kostbare. Samtidig løses erfaringsmessig mange saker raskt og relativt sett rimelig.

En dyktig skilsmisseadvokat kan bidra til at ektefellene raskt får kjennskap til hvor de står rettslig, og kan påbegynne en rettferdig og riktig fordeling av alt som skal deles og fordeles.

Med de store verdiene som ofte er involvert – i tillegg til de følelsesmessige aspekter som også vil spille en rolle – vil det i svært mange tilfeller være en god investering å få bistand fra erfarne skilsmisseadvokater som kan reglene, og er kjent med de nødvendige praktiske eller strategiske grep som bør tas.

Hva kan våre skilsmisseadvokater bidra med?

Vi bistår på alle stadier i forbindelse med ekteskap og skilsmisse. Typiske saker vi jobber med er :

Forebyggende bistand:

 • Utforming av ektepakt, (eventuelt i kombinasjon med testamente)
 • Utarbeidelse av samboeravtaler, (eventuelt i kombinasjon med testamente)

Rådgivning om selve skilsmisseprosessen:

 • «Stille rådgivning» for en av partene
 • Felles rådgivning for begge partene, der formålet er å finne en balansert løsning til beste for begge.
 • Bistand i forhandlinger ved skilsmisse, ovenfor motpart som kan være representert ved egen advokat.

Rettssaker og alternativ tvisteløsning:

 • Gjennomføring av skilsmissesak i retten, inkludert Høyesterett
 • Mekling i tvister

Rådgivning vedrørende barn og barnefordeling:

 • Spørsmål om barnets bosted, samværsrett mv
 • Barnebidrag
 • Flytting og andre endringer som berører barn
 • Prosessbistand ved tvist om barnefordeling

Hvorfor velge en av våre skilsmisseadvokater?

Når du velger Brækhus Advokatfirma i Oslo velger du kvalitet og personlig oppfølging. Vi har drevet advokatvirksomhet i siden 1929, og er en vel etablert, trygg og langsiktig samarbeidspartner på juridisk rådgivning.

Advokatfirmaet har hele tiden hatt som klar strategi å rekruttere de aller beste advokatene innen våre fagområder. Innen familie, arv og skifte har vi en egen intern faggruppe som består av flere meget erfarne familierettsadvokater, blant annet med møterett for Høyesterett. Familierettsgruppen jobber kontinuerlig med faglig oppdatering, slik at du som klient får hjelp fra den skilsmisseadvokaten som er best egnet til å ivareta akkurat din sak.

Vårt advokatkontor ligger på Roald Amundsens gate 6.

Klikk her for å finne oss på Google maps.