web
analytics

Skilsmisse er et stort tema, og det er mange problemstillinger som kan dukke opp

PHOTO BYLINE:

Advokat Anne Tingstad, redaktør for skilsmisse.com

Noen hovedproblemstillinger er:

  1. Økonomi – Hvordan fordele formue og gjeld?
  2. Hvem beholder boligen?
  3. Hvem får de enkelte eiendelene?
  4. Hvor skal barna bo – og hvem skal ha ansvar for barna?
  5. Hvordan gjennomføre selve separasjons- og skilsmisseprosessen?

På skilsmisse.com har vi skrevet mange artikler og guider som viser deg hvordan reglene er. Under finner du en veiviser til temaene.

Her er en oversikt over de artiklene du kan begynne med:

1. Selve skilsmisseprosessen – slik får du skilsmisse

Reglene for hvordan man får skilsmisse har vi samlet i en egen oversiktsartikkel:

Skilsmisseprosessen – fra separasjon til skilsmisse

I skilsmisseprosessen er det også noen viktige dokumenter som skal dylles ut. Oversikten finner du i artikkelen  Skilsmissepapirer – hvilke skjemaer trenger du – og hvor skal de sendes?

2. Deling av boet – skiftet ved skilsmisse

Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse

Barn i skilsmissen

I svært mange skilsmisser dukker spørsmålet om barnefordeling opp. Mange fedre ønsker enten å ha foreldreansvaret eller å ha en stor del av tiden sammen med barna.

Også når det gjelder barnefordeling er det mange begreper som trenger en forklaring, siden innholdet ikke alltid er så intuitivt som det umiddelbart fremstår som. Hva ligger i foreldreansvar og spørsmålet om barnets bosted. Hvilke regler gjelder for samværsrett. Kan den ene av foreldrene ta med barnet og flytte til en annen kant av landet? Hva med flytting til utlandet? Når skal det betales barnebidrag, og hvor mye skal betales? Hvem har ansvar for å betale mat, klær, barnehageutgifter og for skolefritidsordninger?

Hvis du har spørsmål som dette, finner du mer informasjon her:

Barnefordeling – oversikt over regleverket

Regler om økonomi

Ved skilsmisse oppstår en rekke spørsmål knyttet til fordelingen av eiendeler og verdier.

På disse nettsidene finner du artikler som gir deg oversikt over reglene som gjelder.

Hvis du ikke kjenner innholdet i viktige hovedbegreper som skjevdeling, særeie, felleseie og hva som reguleres ved ektepakt, kan du begynne med å lese denne artikkelen:

Ektefellenes økonomiske forhold – en introduksjon

Videre har vi laget en artikkel som viser praktiske eksemepler på hvordan gjeld og forum fordeles ved skifteoppgjør, se  denne artikkelen om

Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse

Trenger du hjelp fra en advokat? Kontakt oss på telefon 21 37 80 00.