web
analytics

Samvær med de minste barna

okt 19, 2014

Forskning viser at de minste barna er sårbare og har et større behov for stabilitet enn eldre barn. På bakgrunn av denne forskningen ble det i forarbeidene til barneloven uttalt at det normalt ikke vil være aktuelt å idømme delt bosted for barn under 7 år, se artikkel om delt bosted.

Av advokat Maria Cabrera Stråtveit

På tross av dette blir det stadig mer og mer vanlig med avtaler om delt bosted også for de minste barna og det finnes også i eksempler i rettspraksis på at det er fattet avgjørelser hvor det idømmes delt bosted også for barn under 7 år, f.eks LH-2012-113187.

Foreningen for sakkyndige psykologer, en faggruppe i Norsk psykologforening, kom i september 2014 med sine anbefalinger for samvær med barn under 3 år. Anbefalingene er skrevet basert på deres erfaringer fra arbeid med barn, familier og aktuell utviklings psykologisk kunnskap.

Psykologene anbefaler at barn under tre år ikke har delt bosted, men­ at barn har en fast omsorgsbase, et fast bosted. Det vil si at barna for det meste bor og sover samme sted, og har en hovedomsorgsperson. Det anbefales hyppige -men forholdsvis korte -samvær med den andre av foreldrene. I veilederen gis det anbefalinger for hvert halvår frem til barna fyller tre år, se: http://www.psykol.no/

Den konkrete opptrappingen som foreslås fra psykologforeningen tar utgangspunkt i situasjonen hvor foreldrene bor fra hverandre når barn blir født. Situasjonen blir annerledes dersom foreldrene bor sammen når barnet blir født. Når barn har bodd sammen med begge foreldrene er de tilknyttet til dem begge og det må i disse situasjonene også tas hensyn til at barnets tilknytning til begge foreldrene opprettholdes.

Vi vil påpeke at det alltid må foretas en konkret helhetsvurdering av hvilken bosteds – og samværsløsning som er det beste for det enkelte barn. For de minste barna er vår anbefaling at man utarbeider en avtale med en detaljert opptrappingsplan for samværene, som ihensyntar barnets alder, tilknytningen til begge foreldrene og om barnet blir skadelidende ved fravær fra barnets hovedomsorgsperson.

VIL DU HA HJELP FRA EN AV VÅRE ADVOKATER?

VI HJELPER DEG MED SKILSMISSE, BARNEFORDELING OG ANDRE FAMILIERETTSLIGE SPØRSMÅL!

Klikk her for å kontakte våre advokater.