web
analytics

Har du møtt eksen i ditt liv?

feb 4, 2016

For en tid siden fortalte en venn av meg at hun hadde møtt en skikkelig bra fyr- en av typen man giftet seg med. Det var jeg umiddelbart enig i. Den nye kjæresten hennes var absolutt et bra «manneemne». Det viktigste var kanskje imidlertid at han var og er typen det vil være helt greit å skille seg fra også. 
Forfatter: Advokat Ekeli Røssnes
 Advokat Adele Ekeli Røssnes

Grunnlaget for inngåelse av ekteskap og samboerskap er i de aller fleste tilfeller forelskelse og kjærlighet. I en startfase er det derfor veldig vanskelig å se for seg at en ikke skal være sammen med sin hjertes utkårede resten av livet. Skilsmissestatistikken viser derimot noe annet. Så mye som halvparten av alle ekteskap går i oppløsning.  Det er imidlertid oppløsning av samboerforhold denne artikkelen dreier seg om.

Dersom du ikke har møtt eksen i ditt liv, eller en som tilsynelatende fremstår som så grei som mannen referert til innledningsvis, er det greit å planlegge samlivsbruddet mens man enda er venner. I ekteskap har vi ekteskapslovens regler som hjelper oss et godt stykke på vei når det kommer til det økonomiske oppgjøret etter en skilsmisse. Reglene har stort sett ingen overføringsverdi til samboerforhold. Dette innebærer at man ved oppløsning av samboerforhold i stor grad er prisgitt at man har funnet eksen i sitt liv.

Hvem eier hva?

At man i sin tid ble samboere medfører ikke at man ved samlivsbrudd har blitt eiere i fellesskap. Den store hovedregel ved samboerskap er at oppgjør skal foretas etter eiendomsgrensene, er det Ola som i sin tid kjøpte boligen, ja da tilhører boligen Ola. Dersom Kari arvet seilbåten av sin far, vil seilbåten fullt ut tilhøre Kari, til tross for at Ola og Kari har spleiset på utgifter til både forsikring, vedlikehold, bryggeplass og vinteropplag.

Så lenge alt bare er velstand i samboerskapet vil de færreste tenkte på hvilke eiendeler som tilhører hvem. Mange vil heller ikke ha noen klar formening om hvem som betaler hvilke utgifter. Min erfaring er at begge bidrar etter evne og til det beste for fellesskapet.

Når samlivet tar slutt vil man uten en god samboeravtale stå overfor en stor samrøre som i de saker jeg kommer bort i. Dette er ofte kimen til voldsomme konflikter mellom partene. Disse konfliktene kunne langt på vei unngås dersom partene oppretter samboeravtale.

Samboeravtalen

I en samboeravtale kan dere bli enige om hva dere vil og variantene av samboeravtaler er uendelige. Det er imidlertid enkelte forhold som er viktigere å fastsette enn andre:

  • – Hvem eier boligen?
  • – Dersom boligen eies i fellesskap, hvilken eierbrøk skal legges til grunn?
  • – Hvordan skal gjelden fordeles mellom dere? Hefter dere med en halvpart på hver. Er gjeldsansvaret overfor banken et annet enn dere har avtalt mellom dere?
  • – Finnes det særgjeld?
  • – Hvem eier motorvogner og andre formuesgoder av stor verdi?
  • – Hvem skal eie de gjenstander dere skaffer i fellesskap for felles midler?
  • – Hvordan skal husholdningsutgifter fordeles? Hefter dere med en halvpart på hver, eller skal Kari betale mer enn Ola da Kari har særkullsbarn?

Det gjelder ingen formkrav for inngåelse av samboeravtale slik som ved ektepakt. Samboeravtalen kan således  skrives «hjemme ved kjøkkenbordet», såfremt dere er enige i det som står der og begge parter undertegner.

På den andre siden kan det være en god investering å få avtalen utarbeidet hos advokat. På den måten er det noe enklere å unngå diskusjoner om hvordan avtalen skal tolkes i ettertid.

Et siste råd er dette: Det hender samboeravtaler forsvinner. Da vil dere være like langt. Husk derfor at samboeravtalen skal oppbevares på et sikkert, men ikke alt for lurt sted.