web
analytics

Samboer eller gift – forskjellene i reglene for økonomiske forhold

mai 20, 2014 | Arverett, Ekteskap, Samboerskap, Skilsmisseoppgjøret

Hovedregelen når det gjelder det økonomiske forholdet mellom samboerne er at hver av dem anses å ha sin egen økonomi, på linje med enslige. Verdier de skaffer i fellesskap blir sameie, der sameieandelen vil tilsvare hva hver av de gikk inn med av penger. Når det gjelder fordeling av gjeld og formue etter skilsmisse blir derfor forskjellene store mellom samboere i ektefeller. Før var det også svært store forskjeller dersom den ene døde. Noe er avhjulpet ved regelendringer for noen år tilbake, men forskjellene er fortsatt mange.

Samboere har ikke gjensidig underholdsplikt og har som utgangspunkt ikke arverett etter hverandre. Regelverket bygger på at samboerne kan regulere sine økonomiske forhold gjennom private avtaler.

For langvarige sambeorskap, og dersom paret har, har hatt eller venter barn sammen gis det visse rettigheter til arv og uskifte.

I tabellen under har vi skjematiser forskjellene mellom samboere og ektefeller.

De økonomiske forhold for samboere og gifte

Økonomiske forhold mellom parteneSamboendeGifte par
FelleseieNeiJa
Gjensidig underholdspliktNeiJa
Fordeling av formue ved samlivsbruddHver av partene eier hver sine eiendeler / formue, samt er ansvarlig for evt gjeld. Likedeling av felleseiemidler
ArverettSamboere har kun arverett hvis de har felles barn, eller det foreligger testamente, Testamentsarv kan kun fortrenge livsarvingers arverett dersom samboerskapet har vart over 5 år.Ektefeller har arverett etter hverandre:
Ektefeller har rett til en minstearv på 4G som ikke kan tilsidesettes ved testament.
Rett til å sitte i uskifteSamboere med felles barn har lovfestet rett til å sitte i uskifte.Rett til å sitte i uskifte med bolig, innbo mv som er felleseie.
Tabellen viser et forenklet oppsett av forskjellene i formuesforholdene mellom samboere og gifte par.