2007-03-16. Rt 2007 376. Norges Høyesterett - dom. Stikkord: Familierett. Barn. Fast bosted. Sammendrag: Saken gjaldt spørsmål om hvem av foreldrene en gutt på tolv år og en jente på ni år skulle ha fast bosted hos. Under henvisning til at avgjørelsen skal skje ut fra...

les mer