web
analytics

 

ekteskap

 

Hvis antall ekteskap og skilsmisser er uttrykk for hvordan det står til med kjærligheten i Norge, er vi inne i en dyster trend. De siste årene har nemlig antall vigsler gått ned, mens antallet skilsmisser øker.

Samlet var det 22 537 par som giftet seg i 2016. Det er en nedgang på 200 fra året før, og hele 1000 færre vigsler enn det som var gjennomsnittet for dei 10 siste årene.

Totalt var det 9 300 par som skilte seg, og 10 800 par som ble separert i 2016.

8500 nye skilsmissebarn

I 2016 opplevde 8 500 barn under 18 år at foreldra skilte seg. 11 600 barn opplevde at foreldrene ble separert. Det finnes ikke offentlig statistikk over antallet barn som opplever at samboende foreldre flytter fra hverandre

Tabellen viser utviklingen de siste 10 årene.

 

Tabellen under viser utviklingen fra 2015 til 2016

Skilsmisser 2015-2016