web
analytics
Færre ekteskap – flere skilsmisser

Færre ekteskap – flere skilsmisser

    Hvis antall ekteskap og skilsmisser er uttrykk for hvordan det står til med kjærligheten i Norge, er vi inne i en dyster trend. De siste årene har nemlig antall vigsler gått ned, mens antallet skilsmisser øker. Samlet var det 22 537 par som giftet seg i 2016. Det...
Endringer av barneloven

Endringer av barneloven

Regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne fremla den 23.09.16 forslag til endringer av barneloven av 1981 ved Prop. 161 L (2015–2016) – Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).  Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme...