web
analytics
Endringer av barneloven

Endringer av barneloven

Regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne fremla den 23.09.16 forslag til endringer av barneloven av 1981 ved Prop. 161 L (2015–2016) – Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).  Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme...