web
analytics
Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

I mange skilsmisseoppgjør kan selskaper og aksjer være verdifulle deler av skifteoppgjøret. Når eierskapet til selskaper skal fordeles må vi foreta en verdsettelse på aksjene eller eierandelene. I denne artikkelen ser vi nærmere på prinsippene for å finne verdien av...
Skifteavtalen – kan jeg angre?

Skifteavtalen – kan jeg angre?

En skilsmisse og det etterfølgende økonomiske oppgjøret er som regel aldri lett for noen av de involverte. Bruddet er kanskje foranlediget av vonde følelser som kan resultere i at en av ektefellene inngår en avtale om skifteoppgjør på feil premisser da det ikke alltid...
Offentlig skifte ved skilsmisse

Offentlig skifte ved skilsmisse

Offentlig skifte kan være aktuelt der ektefellene ikke klarer å enes om gjennomføringen av skiftet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglene som gjelder for offentlig skifte ved skilsmisse.  Forfatter: Advokat Svein Steinfeld Jervell Når er det aktuelt å...
Så du trodde du fikk halvparten?

Så du trodde du fikk halvparten?

Er du en av dem som tror at alt skal deles likt ved en skilsmisse? Da kan du få en overraskelse den dagen boet skal gjøres opp. Forskning viser at det som regel er kvinner som kommer dårligst ut ved en skilsmisse. Her skal vi illustrere hvordan dette kan slå ut med et...