web
analytics
Særeie etter påbud fra giver eller arvlater

Særeie etter påbud fra giver eller arvlater

Særeie kan som kjent opprettes gjennom en ektepakt mellom ektefellene. Men særeie kan også oppstå ved at arvelatere eller gavegivere gir særeiepåbud når gaven gis eller gjennom testamente. Særeie kan etableres ved at giver eller arvelater gir særeiepåbud i medhold...