web
analytics
Kan du kreve å beholde boligen etter skilsmissen?

Kan du kreve å beholde boligen etter skilsmissen?

En sak fra Høyesterett viser hvordan det kan oppstå vanskelige spørsmål når man skal finne ut av hvem som har krav på boligen etter en skilsmisse. I denne saken hadde ekteparet fått en tomt som var fradelt konas fordldres småbruk. Mannen hadde stått for byggingen av...
Krav om skjevdeling av boligeiendom: LA-2013-189807

Krav om skjevdeling av boligeiendom: LA-2013-189807

Ektemannens krav om skjevdeling av boligeiendom førte frem. Konkret vurdering av hustruens direkte og indirekte bidrag til ervervet. Resultatet – krav om skjevdeling av ca. 35 % av nettoverdien – var ikke «åpenbart urimelig». Dom vedrørende skjevdeling av...
Dom fra Høyesterett vedrørende barnefordeling – Rt 2007 376.

Dom fra Høyesterett vedrørende barnefordeling – Rt 2007 376.

2007-03-16. Rt 2007 376. Norges Høyesterett – dom. Stikkord: Familierett. Barn. Fast bosted. Sammendrag: Saken gjaldt spørsmål om hvem av foreldrene en gutt på tolv år og en jente på ni år skulle ha fast bosted hos. Under henvisning til at avgjørelsen skal skje...