web
analytics
Sakkyndige og barnefordeling

Sakkyndige og barnefordeling

I barnefordelingssaker er «barnets beste» ledende og avgjørende for sakens resultat. Men hva er egentlig «barnets beste»? Hva som anses for å være barnets beste vurderes på grunnlag av generell kunnskap om barn, herunder barns utvikling, hva som er bra/ikke bra for barn, hvordan ulike forhold kan påvirke barn på ulike alderstrinn osv.

Grensen mellom barnefordeling og barnevern

Grensen mellom barnefordeling og barnevern

Det er mange som kontakter oss med spørsmål om hva som er barnefordeling og hva som er barnevern. Felles for begge er at sakene handler om barn, men utover det er forskjellene store. Nedenfor vil jeg forsøke på en enkel måte å beskrive de viktigste forskjellene. 1....