web
analytics
Dom fra Høyesterett vedrørende barnefordeling – Rt 2007 376.

Dom fra Høyesterett vedrørende barnefordeling – Rt 2007 376.

2007-03-16. Rt 2007 376. Norges Høyesterett – dom. Stikkord: Familierett. Barn. Fast bosted. Sammendrag: Saken gjaldt spørsmål om hvem av foreldrene en gutt på tolv år og en jente på ni år skulle ha fast bosted hos. Under henvisning til at avgjørelsen skal skje...