web
analytics
Kan du kreve å beholde boligen etter skilsmissen?

Kan du kreve å beholde boligen etter skilsmissen?

En sak fra Høyesterett viser hvordan det kan oppstå vanskelige spørsmål når man skal finne ut av hvem som har krav på boligen etter en skilsmisse. I denne saken hadde ekteparet fått en tomt som var fradelt konas fordldres småbruk. Mannen hadde stått for byggingen av...
Krav om skjevdeling av boligeiendom: LA-2013-189807

Krav om skjevdeling av boligeiendom: LA-2013-189807

Ektemannens krav om skjevdeling av boligeiendom førte frem. Konkret vurdering av hustruens direkte og indirekte bidrag til ervervet. Resultatet – krav om skjevdeling av ca. 35 % av nettoverdien – var ikke «åpenbart urimelig». Dom vedrørende skjevdeling av...
Særeie etter påbud fra giver eller arvlater

Særeie etter påbud fra giver eller arvlater

Særeie kan som kjent opprettes gjennom en ektepakt mellom ektefellene. Men særeie kan også oppstå ved at arvelatere eller gavegivere gir særeiepåbud når gaven gis eller gjennom testamente. Særeie kan etableres ved at giver eller arvelater gir særeiepåbud i medhold...
Så du trodde du fikk halvparten?

Så du trodde du fikk halvparten?

Er du en av dem som tror at alt skal deles likt ved en skilsmisse? Da kan du få en overraskelse den dagen boet skal gjøres opp. Forskning viser at det som regel er kvinner som kommer dårligst ut ved en skilsmisse. Her skal vi illustrere hvordan dette kan slå ut med et...