web
analytics
Endringer av barneloven

Endringer av barneloven

Regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne fremla den 23.09.16 forslag til endringer av barneloven av 1981 ved Prop. 161 L (2015–2016) – Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).  Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme...
Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

I mange skilsmisseoppgjør kan selskaper og aksjer være verdifulle deler av skifteoppgjøret. Når eierskapet til selskaper skal fordeles må vi foreta en verdsettelse på aksjene eller eierandelene. I denne artikkelen ser vi nærmere på prinsippene for å finne verdien av...
Sakkyndige og barnefordeling

Sakkyndige og barnefordeling

I barnefordelingssaker er «barnets beste» ledende og avgjørende for sakens resultat. Men hva er egentlig «barnets beste»? Hva som anses for å være barnets beste vurderes på grunnlag av generell kunnskap om barn, herunder barns utvikling, hva som er bra/ikke bra for barn, hvordan ulike forhold kan påvirke barn på ulike alderstrinn osv.