web
analytics

Skilsmisse, skifteoppgjør og barnefordeling er krevende prosesser, der det er mange regler å passe på.

Her på skilsmisse.com finner du gratis artikler som forklarer deg reglene som gjelder for skilsmisse, samboerskap, skifteoppgjør og barnefordeling.

I tillegg får du praktiske og verdifulle råd og tips som gjør deg bedre i stand til å ikke bare forstå reglene, men også å innrette deg på best mulig måte i forbindelse med samlivsbrudd og skilsmisse.

Vi har også lagt ut flere maler og eksempler.

Innholdet på skilsmisse.com er gratis og du står fritt til å bruke det du finner her (selv om vi ikke kan ta ansvar for resultatene.)

Ønsker du personlig veiledning står våre skilsmisseadvokater klar til å hjelpe deg. Klikk her for å få mer informasjon om hvordan du kan få advokathjelp

oversikt over reglene!

– Bekymret for hva som skjer med økonomien etter skilsmissen? Klikk her for oversikt over reglene for skifte ved skilsmisse.

Barn og skilsmisse

Lurer du på hvem som får foreldreansvaret og den daglige omsorgen for barna etter skilsmissen? Les vår oversikt over reglene for barnefordeling.

Advokathjelp

Vi kan reglene om skilsmisse og barnefordeling. Kontakt våre advokater for juridisk bistand.

SISTE ARTIKLER

Endringer av barneloven

Endringer av barneloven

Regjeringen ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne fremla den 23.09.16 forslag til endringer av barneloven av 1981 ved Prop. 161 L (2015–2016) – Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).  Lovforslaget fremmes for å bidra til å fremme...

les mer
Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

Verdsettelse av selskaper ved skilsmisse

I mange skilsmisseoppgjør kan selskaper og aksjer være verdifulle deler av skifteoppgjøret. Når eierskapet til selskaper skal fordeles må vi foreta en verdsettelse på aksjene eller eierandelene. I denne artikkelen ser vi nærmere på prinsippene for å finne verdien av...

les mer
Sakkyndige og barnefordeling

Sakkyndige og barnefordeling

I barnefordelingssaker er «barnets beste» ledende og avgjørende for sakens resultat. Men hva er egentlig «barnets beste»? Hva som anses for å være barnets beste vurderes på grunnlag av generell kunnskap om barn, herunder barns utvikling, hva som er bra/ikke bra for barn, hvordan ulike forhold kan påvirke barn på ulike alderstrinn osv.

les mer

Om

Skilsmisse.com er laget som et informasjonsnettsted for privatpersoner som ønsker oversikt over reglene for samlivsbrudd, skilsmisse og foreldretvister / barnefordeling.